Brak motywacji – jak się zmotywować do pracy? Co motywuje do działania?

Istnieje szereg czynników, które motywują pracowników do pracy. Brak motywacji wynika najczęściej z błędów popełnianych przez ich przełożonych. Pracownik, który nie jest odpowiednio zmobilizowany do wykonywania swoich codziennych obowiązków jest nieefektywny co nie wpływa korzystnie na wyniki osiągane przez firmę.

Czynniki, które motywują do pracy

Jeśli chodzi o główne czynniki motywujące do pracy, znajdują się wśród nich:

  • Pieniądze – Odpowiednio wysokie wynagrodzenie jest w stanie zapewnić spokój w życiu osobistym oraz pozwolić na rozwijanie swoich pasji,
  • Uznanie – Chwalenie przez przełożonych i nagradzanie w różny sposób efektów pracy mobilizuje do działania,
  • Rozwój osobisty – Możliwość zdobywania w pracy nowej wiedzy i umiejętności sprawiają, że pracownik będzie wykonywał swoje zadania z należytą starannością, ponieważ ma świadomość tego, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości.

Każda osoba posiada inne potrzeby w zakresie motywacji. Dla osiągnięcia satysfakcjonujących wyników kluczowe jest podejmowanie odpowiednich działań przez przełożonych, które to działania powinny być dostosowane do konkretnych pracowników w organizacji.

Błędy popełniane przez przełożonych

Najczęściej negatywnie na motywację pracownika wpływa zbyt duża lub też, z drugiej strony – zbyt mała liczba obowiązków. W pierwszym przypadku taka osoba czuje się przeciążona i zestresowana, przez co jej efektywność spada, w drugim – znudzona, szczególnie jeśli  zadania, które wykonuje są, bardzo proste. Trudno jest w takim przypadku o entuzjazm i zapał do pracy. Inny błędem popełnianym przez przełożonych jest niejasny podział obowiązków. Wówczas bardzo często zdarzają się sytuacje, w których od pracownika egzekwowane jest wykonywanie zadań, które nie zostały mu zlecone. Skutkiem tego jest frustracja. Zdarza się również, że przełożeni przez chęć pokazania swojej wyższości nad podwładnymi w różnych sytuacjach, budują nieprzyjazną atmosferę pracy. Negatywna atmosfera może tymczasem doprowadzić do tego, że pracownik będzie szukał nowego miejsca pracy. Równie niebezpieczny w kwestii spadku motywacji jest brak możliwości rozwoju i nierówne traktowanie pracowników. W tym ostatnim przypadku dotyczy ono m.in. sposobu wynagradzania. Pracownik musi czuć, że jego praca jest doceniana. Dodatki do wynagrodzenia powinny być dostosowane do jego potrzeb.  Co motywuje do pracy? Motywatorem w tej kwestii mogą być różnego rodzaju świadczenia płacowe i pozapłacowe.

Motywowanie płacowe

Wśród dodatków płacowych wyróżnia się nie tylko premie (okresowe lub za efekty pracy), ale również dodatki o charakterze stałym, jak dodatek motywacyjny (np. za niespóźnianie się do pracy) lub dodatek stażowy (za osiągnięcie określonego stażu pracy na danym stanowisku). Jak motywować pracownika za pomocą dodatków płacowych? Przede wszystkim zasady ich przyznawania powinny być jasne, najlepiej oparte o jakiś dokument (jak np. regulamin wynagradzania i premiowania). Gdy pracownik będzie wiedział co powinien zrobić do tego, by uzyskać jednorazowy lub stały dodatek, wpłynie to pozytywnie na jego motywację.

Motywowanie za pomocą świadczeń pozapłacowych

Wśród najbardziej popularnych świadczeń pozapłacowych, na które mogą liczyć pracownicy, znajdują się dodatkowa opieka medyczna lub ubezpieczenie na życie, karnety na obiekty sportowo-rekreacyjne oraz karty podarunkowe wręczane z okazji świąt i jubileuszów bądź też jak docenienie efektów pracy. Szczególnie to właśnie karty podarunkowe potrafią doskonale zmotywować pracowników. Dlaczego tak się dzieje? Otóż przy pomocy kart przedpłaconych pracownik może sam dokonywać wyboru interesującego go świadczenia (w postaci danego produktu lub usług), ponadto niektóre z nich jak np. karty podarunkowe Sodexo, dają możliwość skorzystania z dodatkowych, niezwykle atrakcyjnych rabatów na zakup innych produktów i usług. Przed wyborem kart podarunkowych warto jest przeprowadzić wśród pracowników sondę, która bardzo dokładnie określi ich potrzeby. W ten sposób można wybrać idealne rozwiązanie.

 

Widziałeś już te wpisy?

Karta podarunkowa dla dzieci Jak można wywołać uśmiech na twarzy dziecka? Najprostszą drogą ku temu jest odpowiedni prezent. Nie w każdym przypadku starannie dobrany prezent się j...
Karty podarunkowe dla kobiet Jaki prezent warto jest wręczyć kobiecie? To pytanie bardzo często spędza sen z powiek. Obawy o to, że prezent się nie spodoba lub też, że zostanie po...
Karty podarunkowe dla mężczyzn Karta podarunkowa dla mężczyzny to alternatywa dla klasycznych prezentów na różne okazje (jak np. urodziny i imieniny lub inne wydarzenia życiowe). Mo...

0 comments on “Brak motywacji – jak się zmotywować do pracy? Co motywuje do działania?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *