Uzasadnienie przyznania premii – przykłady? jak napisać?

Nagrody przyznawane pracownikom ze względu na osiągane przez nich wyniki w pracy lub inne zasługi dla organizacji, wpływają na ich motywację. Jeśli zasady przyznawania takich nagród zostaną określone w jasny sposób i pracodawca rzeczywiście będzie przyznawał takie nagrody zgodnie z zaangażowaniem poszczególnych osób pracujących w danym dziale lub sekcji, zaangażowanie pracowników będzie wysokie.

Jaka może być forma premii?

Premia wręczona pracownikowi może mieć formę pieniężną. Istnieje jednak szereg świadczeń o charakterze pozapłacowym, które doskonale wpływają na motywację pracowników. Jednym z nich są karty podarunkowe. Takie karty przedpłacone pozwalają na wybór świadczenia zgodnego z potrzebami pracownika, szczególnie jeśli są to karty przedpłacone z możliwością realizacji w różnych sieciach sklepów lub placówek usługowych (jak np. karty Sodexo). Takie zindywidualizowane karty doskonale wpływają na zaangażowanie w pracę, budując między pracownikiem, a pracodawcą swoistego rodzaju więź. Pracownik, który otrzymuje tego typu nagrodę wie, że firma jest w stanie zadbać w odpowiedni sposób o jego potrzeby.

Uzasadnienie przyznania premii – na co można się powołać?

Podczas rozmowy okresowej z pracodawcą, która może zdecydować o uzyskaniu świadczenia w postaci premii pieniężnej bądź pozapłacowej, warto jest powołać się na określone argumenty. Dobre uzasadnienie może wpłynąć nie tylko na decyzję o przyznaniu premii, ale także o wysokości i rodzaju uzyskanego w jej ramach świadczenia.

Przygotowując się do rozmowy z pracodawcą trzeba przygotować sobie zestawienie celów, które udało się zrealizować od ostatniej rozmowy, a także innowacji, które udało się wprowadzić w swojej pracy, dzięki którym określone zadania wykonywane są sprawniej i dokładniej. Przykładowe uzasadnienie przyznania premii powinno zawierać wyłącznie argumenty ściśle związane ze swoją pracą, a nie z pracą wykonywaną przez inne osoby lub z aspektami dotyczącymi życia osobistego. Każdy z argumentów musi być oprócz tego w jakiś sposób uzasadniony, takimi danymi, jak: zysk osiągnięty przez firmę, czy też precyzyjnie podany czas oszczędzony dzięki wprowadzonej innowacji. Takie precyzyjne dane będą miały z pewnością większą siłę przebicia w trakcie rozmowy z pracodawcą. Warto jest zadbać o przygotowanie swoich argumentów na piśmie lub też w pliku na komputerze. Zaletą tego drugiego rozwiązania jest możliwość przesłania efektów swojej pracy przełożonemu. W ten sposób informacje zostaną przekazane mu w precyzyjny sposób i nie będzie problemów z szumami komunikacyjnymi.

Najczęstsze błędy przy uzasadnianiu przyznawania premii

Niestety wielu pracowników bardzo mylnie odbiera premię jako świadczenie, które im się po prostu należy, bez wykonania dokładnej analizy swoich dokonań na stanowisku pracy. Częstym błędem popełnianym przez pracowników jest uzasadnienie konieczności uzyskania premii trudną sytuacją materialną (brak pieniędzy na regulowanie bieżących zobowiązań), chorobą lub śmiercią członka rodziny. Tymczasem premia powinna stanowić nagrodę za efekty pracy, a nie świadczenie o charakterze socjalnym. W przypadku tego typu problemów pracownik powinien się zwrócić do pracodawcy z prośbą o uzyskanie świadczenia pieniężnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub też o zaliczkę na wynagrodzenie. Należy wziąć pod uwagę to, że każda premia musi być przyznana na podstawie obiektywnych przesłanek. Jeśli inny pracownicy zauważą, że z tego typu świadczenia korzystają inne osoby, które niczym się szczególnym nie zasłużyły, może rodzić to za sobą szereg konfliktów. Wpływają one w bardzo negatywny sposób na atmosferę panującą w firmie.

Premia to bardzo ważny dodatek do standardowego wynagrodzenia każdego pracownika. Jeśli zasady jej przyznawania są jasne i określone w precyzyjny sposób w regulaminie, nie powinno być problemów ze strony pracodawcy w kwestii ustalenia zasadności jej przyznania konkretnemu pracownikowi, jak i ze strony pracowników, w przypadku gdy pojawią się pytania, czy określone świadczenie należało się zgodnie z przyjętymi zasadami danemu pracownikowi.

Widziałeś już te wpisy?

Zarządzanie przez cele – jak sprawnie planować aktywności Skuteczny system zarządzania firmą wpływa na osiągany przez nią wynik finansowy. Dzięki niemu motywacja pracowników znajduje się na odpowiednim poziom...
Zarządzanie konfliktem – jak robić sobie z problemami w zespole? Dobra atmosfera w firmie sprawia, że jej pracownicy chętnie pojawiają się w pracy i wykonują swoje obowiązki efektywnie, dbając o najmniejsze szczegół...
Zaangażowanie pracowników – jak je zmierzyć i zwiększyć Zgrany zespół pracowników to podstawa osiągania pożądanych wyników przez firmę. W takim zespole trzeba dbać przede wszystkim o odpowiednie zaangażowan...

0 comments on “Uzasadnienie przyznania premii – przykłady? jak napisać?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *