Zarządzanie przez cele – jak sprawnie planować aktywności

Skuteczny system zarządzania firmą wpływa na osiągany przez nią wynik finansowy. Dzięki niemu motywacja pracowników znajduje się na odpowiednim poziomie, ponieważ wiedzą oni doskonale co należy do ich obowiązków, jakie firma stawia przed nimi cele oraz co mogą zrobić by uzyskać premie lub innego rodzaju świadczenia za osiągnięcie określonych rezultatów swojej pracy. Jedną z najczęściej praktykowanych filozofii zarządzania firmą, jest zarządzanie przez cele.

Czym jest zarządzanie przez cele?

Głównym założeniem zarządzania przez cele jest twierdzenie, że dla prawidłowego funkcjonowania organizacji potrzebne jest zrealizowanie celów, które zostały przez nią założone. W osiągnięcie celów zaangażowani są wszyscy pracownicy, bez względu na posiadane przez nich stanowisko i zakres obowiązków. Kierownicy poszczególnych działów i sekcji wyznaczają w takim systemie swoim pracownikom cele indywidualne. Pracownicy są z nich rozliczani po określonym czasie. Zwykle jest to rok kalendarzowy i takie rozliczenie następuje w czasie oceny rocznej, chociaż zdarza się, że cele ustalane są także na półrocze lub kwartał.

W jaki sposób wdrażany jest system zarządzania przez cele?

Proces wdrożenia systemu zarządzania przez cele jest kilkuetapowy. Na samym początku kierownictwo firmy (np. zarząd) określa cel strategiczny (czyli cel główny dla całej organizacji). Następnym krokiem jest ustalenie celów dla kierownictwa i menedżerów, zgodnych z celem strategicznym. Menedżerowie wyznaczają zaś na samym końcu cele cząstkowe dla swoich podwładnych. Wspierają one realizację ich własnych celów. Cały proces ustalania celów w takim systemie zwany jest, ze względu na swój charakter, kaskadowaniem.

O czym należy pamiętać przy formułowaniu celów?

Formułując poszczególne cele należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, każdy z celów być jasno określony, mierzalny, stanowić wyzwanie, być osiągalny oraz określony w czasie. Jest to tzw. model SMART, który swoją nazwę bierze od pierwszych liter angielskich słów: Specific, Measurable, Ambitious, Realistic oraz Time-Bound. Po drugie, zmiana, która ma być osiągnięta dzięki zrealizowaniu każdego celu, powinna mieć charakter trwały, tj. w jej toku należy wypracować określone procedury lub regulaminy, dzięki którym usprawnione zostanie funkcjonowanie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto wprowadzić zarządzanie przez cele w firmie?

System zarządzania przez cele w firmie posiada wiele atutów. Pierwszym z nich jest łatwość jego stosowania. Cele formułowane są w nim bowiem od góry i są szczegółowo określane dla poszczególnych działów i sekcji. Po drugie, dzięki systemowi zarządzania przez cele o wiele łatwiej można kontrolować pracowników oraz oceniać ich pracę. Zarządzanie przez cele ułatwia zatem wprowadzenie systemu okresowej oceny pracowników. Można dzięki temu bardzo sprawnie podejmować decyzje o podwyżkach, premiach i dodatkach dla pracowników (jak np. karty podarunkowe), o awansach, zmianie zakresu obowiązków lub też o podjęciu działań, które ukierunkują pracownika na prawidłowe wykonywania swoich obowiązków, jeśli jego zachowanie sprawia problemy (np. ze względu na brak dyscypliny lub brak realizacji celów).

Karty podarunkowe, a zarządzanie przez cele

System zarządzania przez cele wpływa na system ocen pracowniczych, który z kolei jest podstawą m.in. do przyznawania nagród za osiągane efekty pracy. Wśród takich nagród doskonale sprawdzają się karty upominkowe, szczególnie jeśli zostaną one dostosowane do różnych pracowników. Zindywidualizowany charakter takich kart sprawia, że pozytywnie wpływają one na motywację osób pracujących w organizacji, ponieważ takie osoby czują, że ich przełożeni interesują się ich sytuacją życiową, umożliwiając zaspokojenie ich potrzeb. Wręczona pracownikowi karta podarunkowa do sklepu z odzieżą, drogerii, sklepu elektronicznego czy też sportowego może sprawić, że także cele postawione w kolejnych latach będą realizowane przez niego w 100% ze względu na świadomość tego, iż otrzyma on wówczas nagrodę spełniającą jego oczekiwania.

Widziałeś już te wpisy?

Zarządzanie konfliktem – jak robić sobie z problemami w zespole? Dobra atmosfera w firmie sprawia, że jej pracownicy chętnie pojawiają się w pracy i wykonują swoje obowiązki efektywnie, dbając o najmniejsze szczegół...
Zaangażowanie pracowników – jak je zmierzyć i zwiększyć Zgrany zespół pracowników to podstawa osiągania pożądanych wyników przez firmę. W takim zespole trzeba dbać przede wszystkim o odpowiednie zaangażowan...
Uzasadnienie przyznania premii – przykłady? jak napisać? Nagrody przyznawane pracownikom ze względu na osiągane przez nich wyniki w pracy lub inne zasługi dla organizacji, wpływają na ich motywację. Jeśli za...

0 comments on “Zarządzanie przez cele – jak sprawnie planować aktywności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *