Zarządzanie konfliktem – jak robić sobie z problemami w zespole?

Dobra atmosfera w firmie sprawia, że jej pracownicy chętnie pojawiają się w pracy i wykonują swoje obowiązki efektywnie, dbając o najmniejsze szczegóły. Niestety bardzo często trudno jest dobrać zespół, w którym praca będzie układała się idealnie. Różnice w osobowości i w poglądach na określony temat, a także różne sytuacje z życia codziennego, które wytrącają pracowników z równowagi mogą skutkować w pojawieniu się konfliktu, który zburzy panujący w firmie ład.

Businesswoman getting intimidated after scolded by boss

Przyczyny konfliktów w firmie

Konflikty w firmie mogą mieć różne podłoże. Najczęściej są to różnice w osobowości poszczególnych pracowników oraz w sposobie reagowania na problemowe sytuacje. Oprócz tego przyczyną konfliktów w organizacji mogą być również błędy popełniane przez menedżerów. Wśród takich błędów wyróżnia się m.in. nieprawidłowy sposób kierowania związany z niepełną informacją przekazywaną przez menedżera pracownikom, co powoduje szumy komunikacyjne, złym podziałem obowiązków czy też nieprawidłowym do zasług nagradzaniem lub z drugiej strony – zbyt dużą surowością i karaniem za nawet najdrobniejsze przewinienia, zamiast podejmowania działań, dzięki którym uniknie się takiej sytuacji w przyszłości. Frustracja, która powstaje w związku z tym w zespole pracowników nie wpływa na dobrą atmosferę.

Jak zwalczać konflikty związane z różnicami między pracownikami

Gdy w firmie pojawi się konflikt związany z różnicami między pracownikami, sprawny menedżer powinien wiedzieć jak się zachować w takiej sytuacji, biorąc pod uwagę jego podłoże oraz charakter osób, które są uczestnikami takiego konfliktu. Istnieje kilka strategii zwalczania takiego konfliktu. Zarządzanie konfliktem polega na zastosowaniu takich strategii, jak: unikanie, przystosowanie, zwalczanie, kompromis oraz rozwiązanie problemu.

Front view of two angry businesswomen looking each other with hate working with laptops at office

Unikanie konfliktu jest ukierunkowane na przeczekanie nerwowej sytuacji bez podejmowania określonych działań. Takie rozwiązanie sprawdza się jednak tylko w określonych sytuacjach, np. gdy pracownik przeżywa przejściowe problemy natury osobistej. W podobnych przypadkach stosowane jest przystosowanie, które polega na przejściu z problemem do porządku dziennego i dostosowaniu się do danej sytuacji przez zaakceptowanie jej. Strategia zwalczania ukierunkowana jest na zmuszenie przez menedżera osób, które znajdują się w konflikcie do zażegnania sporu przez wypracowanie przez nie wspólnego rozwiązania. Najczęściej w takiej sytuacji dochodzi do spotkania z nimi, podczas którego przedstawiane są określone strategie zażegnania konfliktu. Gdy żadna z nich nie zostanie przez strony wybrana, rozwiązanie jest narzucane z góry przez menedżera. Bardzo dobrą metodą zwalczania konfliktu jest kompromis. W jego przypadku każda ze stron konfliktu musi z czegoś zrezygnować, a mediatorem jest menedżer. Ostatnia ze strategii – rozwiązanie problemu polega na wspólnym poszukiwaniu przez menedżera i strony konfliktu najlepszej metody.  Opiera się ona na kooperacji i wzajemnym zaufaniu stron. Menedżer prowadzi w niej skonfliktowane strony do czasu gdy wskażą one potencjalne drogi wyjścia z kryzysu.  Wybierają one następnie jedno, najlepsze ich zdaniem rozwiązanie, a menedżer pomaga im wcielić je w życie.

Rozwiązywanie konfliktów w przypadku błędów menedżera

Konflikty w zespole mogą być efektem błędów popełnianych przez menedżera. Często sam nie jest on świadom tego, że konflikt jest związany z jego zachowaniami. Informację zwrotną od swoich podwładnych otrzymuje on zwykle dopiero na rozmowie rocznej lub przy otrzymaniu rezultatów anonimowej ankiety pracowników, chociaż zdarza się niestety również, że usłyszy on przypadkową rozmowę na swój temat. Jak należy zareagować w takiej sytuacji? Zarządzanie konfliktem przez menedżera powinno być ukierunkowane na spotkanie z pracownikami, najpierw w grupie, potem z każdym pracowników z osobna. Tematem spotkania grupowego powinny być problemowe sytuacje w dziale wraz z metodami ich rozwiązania. Należy postawić na otwartość i możliwość wypowiedzenia się przez każdą osobę. Jeśli chodzi natomiast o rozmowy indywidualne, warto jest postawić w ich trakcie na uzyskanie przez pracowników informacji zwrotnej w stosunku do ich oczekiwań związanych z wykonywaniem zadań na swoim stanowisku i metod  ich nagradzania. Dla jednego pracownika motywacją może być awans, dla innego z kolei premia lub karta podarunkowa, która pozwoli na uzyskanie świadczenia zgodnego z potrzebami.

 

Widziałeś już te wpisy?

Zarządzanie przez cele – jak sprawnie planować aktywności Skuteczny system zarządzania firmą wpływa na osiągany przez nią wynik finansowy. Dzięki niemu motywacja pracowników znajduje się na odpowiednim poziom...
Zaangażowanie pracowników – jak je zmierzyć i zwiększyć Zgrany zespół pracowników to podstawa osiągania pożądanych wyników przez firmę. W takim zespole trzeba dbać przede wszystkim o odpowiednie zaangażowan...
Uzasadnienie przyznania premii – przykłady? jak napisać? Nagrody przyznawane pracownikom ze względu na osiągane przez nich wyniki w pracy lub inne zasługi dla organizacji, wpływają na ich motywację. Jeśli za...

0 comments on “Zarządzanie konfliktem – jak robić sobie z problemami w zespole?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *